Hantverksavtal

När det handlar om en så viktigt fråga som hantverkstjänster är det viktigt att båda parter kommer överens om vad som ska utföras innan arbetet sätter igång och skriver avtal som reglerar vad köpare och hantverkare har kommit överens om. Hantverkarna råder alltid sina medlemmarna att utfärda skriftliga offerter för att minimera eventuella oklarheter i kommunikationen med konsumenten. Det tjänar alla på.

Hantverkaravtal

Det finns många typer av avtalsmallar som kan användas som grund för det skriftliga avtalet mellan utförare och konsument. Hantverkarna rekommenderar Konsumentverkets Hantverksformulär som kan laddas ner här på sidan.

omBoende.se som drivs av Konsumentverket och Boverket finns både olika kontraktsmallar som du som hantverksföretagare kan ha nytta av och annan nyttig information, såväl för dig som hantverkare som för dina kunder.

Ladda ner hantverkarformulär

Hantverkarforumuläret -17
En avtalsmall att använda vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Vid ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus rekommenderas att istället använda entreprenadkontrakt ABS. För reparations- och ombyggnadsarbeten gäller konsumenttjänstlagen. Används den här avtalsmallen gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.

Ifyllnadshjälp Hantverkarformuläret 17

Ändringar och tilläggsarbeten 
En blankett att använda vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten
där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Vid ny- och tillbyggnad av småhus rekommenderas att istället använda blanketten ”Ändringar och tillägg ABS”.