Välkommen till Småföretagarna i Kramfors, Hantverkarna Kramfors!

Nyheter från Hantverkarnas Riksorganisation

Storbankerna ska tillhandahålla kontantservice i hela landet

2019-06-24

AKTUELLT | Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stora banker och kreditinstitut med verksamhet i Sverige och med en inlåning på över 70 miljarder kronor ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela Sverige. Föreslaget ska gynna mindre företag med kontanthantering.

Läs mer

Medlem

Vill du bli medlem i Småföretagarna i Kramfors? Vill du veta mer om medlemskapet? Eller vill du veta vilka företag i kommunen som redan är medlemmar? Vi har ett livfullt och aktivt nätverk.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Småföretagarna i Kramfors eller veta vilka som sitter i vår styrelse? Här hittar du kontaktuppgifter till kansliet och styrelsen. Styrelsen består av yrkesverksamma hantverksföretagare, verksamma i Kramfors.